Aktuality

Protokol o zkoušce pitné vody č. 7351/2020

Veřejná vyhláška o dani z nemovitostí

Svoz nebezpečného odpadu - jaro 2020
Svoz nebezpečného odpadu - jaro 2020

Skutečné provedení ZTV Hartmanice s potvrzením majetku obce
Skutečné provedení ZTV Hartmanice s potvrzením majetku obce

Termíny letního svozu odpadu
Termíny letního svozu odpadu

Zákres sítí s legendou

Skutečné provedení ZTV Hartmanice

Protokol o zkoušce odpadní vody za 1. kvartál roku 2020

Dočasné uzavření ordinace dětské lékařky v Dolním Bukovsku

Protokol o zkoušce odpadní vody
Rozbor odpadní vody za IV. kvartál 2019

Hodnocení kvality pitné vody - IV. kvartál 2019
Hodnocení kvality pitné vody - IV. kvartál 2019

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

Výpis z jednání o záměru prodeje pozemků pod domem č.p. Hartmanice 55

Obnova lesních porostů JČ kraje - nabídka pomoci

Protokol o zkoušce odpadní vody č. 16836/2019

Protokol o zkoušce pitné vody č. 16679/2019

Protokol o zkoušce odpadní vody č. 10299/2019

Hodnocení kvality pitné vody 10.6.2019

Protokol o zkoušce odpadní vody č. 4181/2019
Protokol o zkoušce odpadní vody za 1. kvartál roku 2019

Protokol o zkoušce pitné vody č. 3918/2019
Protokol za 1. kvartál roku 2019

Zápis ze zasedání OZ obce Hartmanice - 28. 12. 2018
Schválení rozpočtu obce pro rok 2019

Zápis ze zasedání OZ obce Hartmanice - 5. 12. 2018

Návrh rozpočtu pro rok 2019
Návrh rozpočtu pro rok 2019 - projednán na schůzi OZ dne 5.12.2019

Výpis z Ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Hartmanice
Výpis z Ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Hartmanice ze dne 31. 10. 2018

Volby do obecního zastupitelstva 2018
Volby do obecního zastupitelstva 2018

Kůrovec - ochranné postřiky
Kůrovec - ochranné postřiky

Žádost o vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice
Žádost o vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zápis ze zasedání OZ obce Hartmanice dne 6.6.2018
Zápis ze zasedání OZ obce Hartmanice dne 6.6.2018

Stavební řízení - ZTV nad ČOV
Stavební řízení - ZTV nad ČOV

Zápis ze zasedání OZ obce Hartmanice - 2.5.2018
Zápis ze zasedání OZ obce Hartmanice - 2.5.2018

Oznámení o konání zasedání OZ - 2.5.2018

Schválený rozpočet na rok 2017
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce pro rok 2017 platný od 29.12.2016

Podpora od SFŽP
Smlouva č. 1525676 o poskytnutí podpory ze SFŽP - revitalizace remízku v obci Hartmanice

Oznámení o Uzavření smlouvy o dílo - Revitalizace remízku v Obci Hartmanice
Oznámení o Uzavření smlouvy o dílo - Revitalizace remízku v Obci Hartmanice

Oznámení o výsledku jednání hodnotící komise
Oznámení o výsledku jednání hodnotící komise