Dokumenty
Tříkrálová sbírka 2022
Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky.


Svoz nebezpečného odpadu - podzim 2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Svoz nebezpečného odpadu- jaro 2021
Rozpočtový výhled Sdružení měst a obcí na roky 2021 - 2023
Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí na rok 2021
Sčítání lidu
Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka 2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Obnova lesních porostů JČ kraje - nabídka pomoci
Vyhláška finančního úřadu
Rozpočet 2010