Úřední deska
Výpis z Ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Hartmanice
Volby do obecního zastupitelstva 2018
Kůrovec - ochranné postřiky
Žádost o vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Stavební řízení - ZTV nad ČOV
Oznámení o konání zasedání OZ - 2.5.2018
Podpora od SFŽP

Smlouva č. 1525676 o poskytnutí podpory ze SFŽP - revitalizace remízku v obci Hartmanice


Oznámení o Uzavření smlouvy o dílo - Revitalizace remízku v Obci Hartmanice

Oznámení o Uzavření smlouvy o dílo - Revitalizace remízku v Obci Hartmanice


Oznámení o výsledku jednání hodnotící komise

Oznámení o výsledku jednání hodnotící komise


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Hartmanice
Stavební úpravy skladů a venkovního sezení u Kulturního domu v Hartmanicích

Smlouva o dílo se zhotovitelem


Výsadba stromořadí v Obci Hartmanice

Smlouva o dílo se zhotovitelem


Výsadba stromořadí v Obci Hartmanice