Úřední deska
Veřejná vyhláška Finančního úřadu
Veřejná vyhláška

Oznámení veřejného návrhu o projednání - Zpráva o uplatňování územního plánu Hartmanice


Opatření obecné povahy č./2023/OZZL

Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého


Oznámení veřejného projednání o návrhu změny č. 2 ÚP Hartmanice ve zkráceném postupu pořizování
Oznámení o veřejném projednání Změny č. 2 ÚP Hartmanice
Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Daň z nemovitých věcí za rok 2023


Volby do obecního zastupitelstva 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Dálkové vedení elektřiny Kočín - Mírovka - územní rozhodnutí
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zálší, s rozšířeným obvodem v k.ú. Klečaty, Mažice, Horní Bukovsko a Hartmanice u Žimutic


Výpis z Ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Hartmanice
Volby do obecního zastupitelstva 2018
Kůrovec - ochranné postřiky
Žádost o vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Stavební řízení - ZTV nad ČOV
Oznámení o konání zasedání OZ - 2.5.2018