Rozpočet
Schválený rozpočet obce pro rok 2022

Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce pro rok 2022 platný od 2.12.2021