Úřední deska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Obec Hartmanice, dále jen „obec“ jako orgán veřejné moci shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS peqedwj, emailem na adrese obec@obechartmanice.cz, nebo poštou na adrese Hartmanice 22. 373 65 Dolní Bukovsko. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.  Pětiletku splníme za čtyři roky.

Jméno: SMO VLTAVA, zast.: Ing.Miroslavem Jiříčkem
Ulice/č.p.: Chrášťany 79
PSČ, město(obec): 37304, Chrášťany
Telefon: 606751490
E-mail: smovltava@centrum.cz