Dotace POV JČK 2020

Oprava místní komunikace

V roce 2020 byla dokončena oprava místní komunikace na pozemku parc. č. 2380/1 v k.ú. Hartmanice. Celkové náklady ve výši 409.703,34 Kč. Na realizaci byla podána žádost o dotaci z POV JčK, která byla úspěšná a obec obdržela dotaci v celkové výši 230.000,- Kč. Více v přiložené fotogalerii.

 

 

Stav před opravou foto 1
Stav před opravou foto 1
Stav před opravou foto 2
Stav před opravou foto 2
Stav před opravou foto 3
Stav před opravou foto 3
Stav před opravou foto 4
Stav před opravou foto 4
Stav před opravou foto 5
Stav před opravou foto 5
Stav po opravě foto 1
Stav po opravě foto 1
Stav po opravě foto 2
Stav po opravě foto 2
Stav po opravě 3
Stav po opravě 3